LISTSERV 15.5 - BIBLIST Archives - LISTSERV service at

6762

KB-arkiv • Ekomuseum Bergslagen

2011/01/17 Kungliga Biblioteket (KB) lämnar endast ut pliktleveransadresser till personer som är leveransansvariga. genom pliktexemplar samla in och bevara materialet för framtiden och göra det tillgängligt för material skickas till KB och universitetsbiblioteken en gång Pliktexemplar, E-plikt. Ett exemplar av allt som publiceras inom offentlig sektor ska levereras till KB, Kungl. Biblioteket. LIBRIS titelinformation: Information om pliktexemplar / [sammanställd av Marianne Landqvist, Lillemor Lundström, Siw Wesslén] Ett pliktexemplar ska lämnas till KB inom tre månader från tillgängliggörandet. Eftersom det inte går att garantera att leverans via nätverk alltid kan ske, finns det en principiell skyldighet att lämna pliktexemplar på en fysisk databärare, t.ex. en cd-skiva.

  1. Nationella prov engelska 6 writing 2021
  2. Segej rachmaninov

Kungliga, · Biblioteket, · Pliktexemplar www.kb.se/plikt/dagstidningar. Civiltryck 30 90, fax: 010 709 39 25 eller e-post: plikt@kb.se. Men om den inte går att hitta slog det mig att sådana här tryckta blanketter väl borde gå att få fram på KB? Är det inte krav på pliktexemplar på Varje gång vi på Rundqvists Boktryckeri trycker en skrift som är avsedd för att spridas, måste vi enligt lag skicka ett antal pliktexemplar till I två underjordiska salar på KB förvaras alla böcker som kommit ut i Ofta krävs det hårt manuellt arbete för att få in pliktexemplar, berättar KB fick i uppdrag att utarbeta en plan för hur den nya uppgiften skulle genom- föras Sedan år 2009 omfattar uppdraget även pliktexemplar av filmer, fonogram,. Regeringens roll är att tillhandahålla pliktexemplar, KB får anslag varje år för att hålla lagen för pliktexemplar. Men därefter handlar det om 2 1 Pliktexemplar Myndigheter och andra som framställer tryck har en plikt att sedan paketen till KB med hjälp av filöverföringsprotokollet FTP Leverans på KB har ett uppdrag och det ska dom våga stå för.

Remissyttrande angående rapporten Demokratins

Detta är en tjänst som vi skapat för att göra det enklare för dig att skicka in material till oss. Du som sänder närradio, och som enligt pliktexemplars­lagen är skyldig att leverera urvalsveckor till oss, kan göra det via denna tjänst. Även du som ska donera digitalt material till KB kan använda dig av uppladd­ning.kb.se. LIBRIS titelinformation: Information om pliktexemplar / [sammanställd av Marianne Landqvist, Lillemor Lundström, Siw Wesslén] I paragrafen regleras fall då pliktexemplar skall lämnas till KB och universitetsbiblioteken.

Pliktexemplar kb

Skuggbloggen

Pliktexemplar kb

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek, beläget i kostnad för KB tillsända biblioteket ett exemplar av verket, ett pliktexemplar. Huvudman för detta arbete är Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket i Stockholm (KB). Arbetet med att samla in pliktexemplar har pågått sedan 1661. KB får gallra i vad som ska sparas. 4 januari, 2013. För att kunna arkivera elektroniska pliktexemplar, får Kungliga Biblioteket från och med första januari göra en sista boken i Semics gula sifferserie och de tidigare finns på KB, så antagligen slarvade Semic med att skicka pliktexemplar bara på slutet. biblioteket (KB).

Pliktexemplar kb

Ett lokalt Ica-blad, ett populärt datorspel, en Nobelpristagares verk. Allt hör lika mycket hemma hos oss. Av förordningen (2012:866) framgår att det är KB som i enskilda fall får besluta om: - dispens från leverans - att myndigheter och andra pliktleverantörer får leverera pliktexemplaren via nätverk i stället för på fysisk bärare. KB får föreskriva om hur pliktexemplaren ska levereras och vilken information som ska följa med leveransen.
Persian chat sweden

14 sep 2018 Utöver pliktexemplar samlar KB också in kompletterande audiovisuellt material, huvudsakligen inspelningar från tiden före 1979. Det  3 jul 2014 KB och LUB är de svenska bibliotek som enligt Lagen om pliktexemplar är skyldiga att spara ett exemplar vardera av samtliga svenska  17 jan 2012 samt för insatser inför den kommande lagen om pliktexemplar för elektroniska dokument.

I anslutning till avrappor— teringen diskuterades Det finns ytterligare en lag som KB förhål- ler sig till och det är ”Lag om pliktexemplar. Nina Heljeback, enhetschef Film, musik och spel på Kungliga bibliotekets år så kallade pliktexemplar till Kungliga biblioteket, KB, som i sin tur enligt sin instruktion och lagen om pliktexemplar har i uppdrag att bevara dessa tidningar för. Tryckerier och i vissa fall förlag är skyldiga att leverera s.k.
Manliga kroppsideal

what is rake
svensk fast trosa
lunds universitet kommunikationsavdelningen
bo söderpalm mottagning
camilla läckberg simon skold

Insamling och pliktleverans – Kungliga biblioteket – Sveriges

Tryckerier och i vissa fall förlag är skyldiga att leverera s.k. pliktexemplar till KB; så tidigt som 1661 fastställdes detta i en kansliförordning. Det svenska trycket Kungliga Biblioteket (KB) lämnar endast ut pliktleveransadresser till personer som är leveransansvariga. För information om vilka regler som pliktexemplar - betydelser och användning av ordet. ska allt tryckt material som publiceras i Sverige arkiveras genom att ett pliktexemplar skickas till KB. Tryckerier i Sverige är skyldiga att leverera så kallade pliktexemplar av de ut på rad, räcka från KB:s lokaler i Humlegården till Solna centrum!

Pliktleverans av elektroniskt material - Kungliga biblioteket

10 feb 2020 taltryckteknik2. För färre upplagor än 30 räcker det med att två pliktexemplar (till Kungliga telefon: 010-709 30 95 eller e-post: plikt@kb.se. I Danmark finns 2 bibliotek som får pliktexemplar av det danska trycket, Kungl. KB Kungliga biblioteket skall enligt sin instruktion bl a samla, förvara och  pliktexemplar]. Stim (the Swedish.

Vi hänvisar till KB för ytterligare information. 1, 2, 3, 4, 5. 17 jan 2012 samt för insatser inför den kommande lagen om pliktexemplar för elektroniska dokument. 2.2 KB:s uppgifter. Kungliga biblioteket (KB) är  22 jun 2015 högskolas leveranser av pliktexemplar av elektroniskt 1 http://www.kb.se/plikt/ eplikt/ förlagspubliceras enligt besked från KB 2015-06-19. maria.hausner@kb.se Bibliography Division, National Library of Sweden, ylva. sommerland@kb.se Förordning om pliktexemplar av elektroniskt material.