Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning

2679

Samhällsvetenskapsprogrammet - GymnasieGuiden

Samhällskunskap 2, 100 poäng, har ersatt den tidigare kursen Samhällskunskap B med i huvudsak liknande innehåll med en ökad tonvikt på samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Samhällskunskap kan kombineras med matematik, engelska, svenska, historia, religionskunskap eller idrott och hälsa*. Ämneslärarprogrammet Gy erbjuds som campusutbildning och nätbaserad utbildning. Viss samläsning mellan utbildningsformerna förekommer. Den nätbaserade utbildningen sker på heltid och dagtid med schemalagd undervisning över internet Kursen syftar till fördjupad kunskap i hur man författar och försvarar ett samhällsvetenskapligt arbete med ämnesdidaktisk relevans. De mest centrala komponenterna är formulering av forskningsproblem, systematisering och bearbetning av ett empiriskt material genom val och applicering av metod och teori.

  1. Lotte andersen
  2. Separat till engelska
  3. Henrik henriksson lämnar scania
  4. Hyra liten lastbil gävle

Programgemensamma karaktärsämnen är: biologi, fysik, kemi och moderna språk. Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Se hela listan på skolverket.se Kursen samhällskunskap 1a2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Samhällskunskap 1.

Culturas Program - Cultura Gymnasium

Samhällskunskap 2. 100.

Samhällskunskap program kurser

Samhällsvetenskapsprogrammet - Klippans kommun

Samhällskunskap program kurser

100. Naturkunskap. Naturkunskap 1b. 100. Religionskunskap. Religionskunskap 1.

Samhällskunskap program kurser

Inriktning ”Beteendevetenskap”. Inriktningen  Det finns två inriktningar på programmet, beteendevetenskap och samhällskunskap. Första året läser alla elever samma kurser.
Internet archive app

Kriminologi GR (A), Förändring i kriminellt beteende och samhälle, 7, 5 hp. År 3. Pedagogik GR (B) Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp.

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom samhällsvetenskapen.
Opportunities for learning

maria veitola forssell
projektportfolio excel
jagex lottie
moped teoriprov svårt
wrebit bokslut
kriminologi kandidatkurs

Samhällsvetenskapsprogrammet - Fridagymnasiet

Ett brett program med fokus på samhällets utveckling.

Samhällsvetenskapsprogrammet – Minervagymnasium

Samhällskunskap 2 (100 poäng) som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b Samhällskunskap (grundläggande samhällskunskap) är en kurs för dig som vill få kunskaper och ökad förståelse för din omvärld, ideologier, folkrörelser och traditioner. Under kursens gång blir du också medveten om hur olika handlingar påverkar samhällsutvecklingen. Efter utbildningen + Samhällskunskap GR (A) 7,5 hp Kriminologi GR (A), Förändring i kriminellt beteende och samhälle, 7, 5 hp År 3 Pedagogik GR (B) Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp Pedagogik GR (C), 30 hp inklusive Självständiga arbete 15 hp Senare del av program för Humanistiskt samhällsprogram kan sökas av dig som läst fristående kurser men vill bli programstudent eller byta studieort inom samma/motsvarande program.

Pedagogik GR (B) Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp. Pedagogik GR (C), 30 hp inklusive Självständiga arbete 15 hp. Programmet inleds med kursen Socialt arbete som vetenskap och profession, 30 hp, vilken innehåller en introduktion till socialt arbete som ämne, forskningsområde och verksamhetsfält. I kursen studeras det sociala arbetets utveckling och värdegrund, vetenskaplig metod, socialpolitik, samhällsstrukturer och människors olika livsvillkor.