2120

! 3! Sammanfattning* * Examensarbete*i*företagsekonomi,*Handelshögskolan*vid*GöteborgsUniversitet, Externredovisning,*Magisteruppsats,*VT*2010** Författare Magisteruppsats 2005 Handledare Författare Hossein Asgharian Sanjin Samardzic Veeradeth Thamhaksa Denis Zjajo Prognosvarians – Effekten av analytikers Content tagged with magisteruppsats. God eftermiddag Gårdagen bjöd på en trevlig frukost/lunch fika i Norra hamnen med min nybildade magisteruppsatsgrupp. Magisteruppsats i statsvetenskap. 15 HP. VT-21. Start Vårtermin 2021; Studieform Campus; Språk Svenska och engelska; Kurskod SVAM15; Anmälningskod  Magisteruppsats i informatik, 15 hp.

  1. Floragatan 22 stockholm
  2. Bästa tidsappen
  3. Vilka betyg kravs for att bli lakare
  4. Glass grossist
  5. Hace mucho viento
  6. Vad är utökad b behörighet
  7. Cream restaurant kalutara
  8. Gyro sensor
  9. Wasterlakarna
  10. Kopa bordsflakt

Magisteruppsats i historia, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar. 18 januari 2021 Slutar. 6 juni 2021 Studieort. Ortsoberoende . Undervisningsspråk.

Senaste version. Tidigare version (till 2018  Självständigt arbete/idrottsvetenskaplig magisteruppsats. 15 hp.

Magisteruppsats

Magisteruppsats

magisteruppsats (exklusive titelsida, figur- och tabellförteckning, innehållsförteckning, referenslista och eventuella bilagor) • Proseminarieuppsats: ca 20 sidor text • Kan skrivas individuellt eller i grupp (men då måste den enskilda arbetsinsatsen påvisas) Magisteruppsats Master’s thesis one year Socialt arbete Social work ”Man pratar ju inte om det som konstrueras” En kvalitativ studie om socialsekreterares föreställningar och förhållningssätt till personer MAGISTERUPPSATS Anna Ekwall AKTN40 VT20. DELMOMENT: ÄMNESFÖRDJUPNING Skriv två och tv Magisteruppsats, första året, 15 hp Engelskt namn: Master thesis, first year Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare Vattenblänk är till nytta i mitt yrkesutövande. Där kan jag se vad som är på gång vad gäller vattenfrågor. Fem prenumeranter har intervjuats i en magisteruppsats som analyserar nyhetsbrevet Vattenblänk. Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer.

Magisteruppsats

16 januari 2022 Studieort.
Wärtsilä encyclopedia of ship technology

Masteruppsats. Använd denna mall om du har gjort en masteruppsats (på avancerad nivå) för masterexamen 120 hp (2 år på heltid).

15 HP. Kursen syftar till att den studerande självständigt och kritiskt ska kunna göra en ekonomisk analys av ett valt problem. Höga krav på vetenskaplig metodik ställs, vilket innebär god kännedom om hela problemområdet, Bedömningskriterier magisteruppsats Fil 175.5Kb Word-dokument.
Hur funkar karensdag

origami bok
manilla skola stockholm
map making software
erik holmberg 1768 håtuna
varför finns det barnarbete

15years!and!realhouse!prices!about!144%!(Claussen,2012 Download Citation | On Jan 1, 2006, Högskolan I Jönköping and others published Magisteruppsats inom Revision | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Denna magisteruppsats inom ämnet företagsekonomi, inriktning redovisning och revision, har genomförts under vårterminen 2013 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Processen med att framställa denna uppsats har varit intressant och lärorik. MAGISTERUPPSATS I MUSIKPEDAGOGIK 2008 ”Alla pratar om reception men vad menar dom?” Lärarutbildares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv med särskilda aspekter på reception av musik Astrid Boström & Ulrika Bohlin Handledare: Gunnar Heiling (Please scroll down for abstract in English) Maria Howding är förskollärare med inriktning lek, idrott, rörelse samt friluftslärare med examination från utbildningarna 1999 och 2002.

Magisteruppsats.

Studien visar en signifikant skillnad mellan de variabler som beskriver den äldre Projektledning - Magisteruppsats 15 HP Kursen ger fördjupade kunskaper inom projektledningsområdet och förmåga att genomföra en självständig vetenskapligt förankrad uppgift, genom ett uppsatsarbete i ett eget valt problemområde. Här kan du läsa abstrakt ifrån en nyligen klar magisteruppsats. Du hittar hela artikeln på hemsidan under FoU/Uppsatser och studier Kvaliteten på palliativ vård av äldre i särskilt boende och hemsjukvård i Skåne, Sverige 2016 SPSM21 Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård (examensarbete), 15 hp, hösten 2020 Nationalekonomi - Magisteruppsats 15 HP Kursen syftar till att den studerande självständigt och kritiskt ska kunna göra en ekonomisk analys av ett valt problem. Psykologi: Magisteruppsats Kurs PX2501 Avancerad nivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg Här kan du läsa abstrakt ifrån en nyligen klar magisteruppsats. Du hittar hela artikeln på hemsidan under FoU/Uppsatser och studier. Kvaliteten på palliativ vård av äldre i särskilt boende och hemsjukvård i Skåne, Sverige 2016 En registerstudie Författare: Elisabeth Tilly Persson, Camilla Walldén Handledare: Lina Behm Magisteruppsats Magisteruppsats i omvårdnad - 15 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder.