Långt kvar till jämn könsfördelning av professorer

1833

Utvärdering av utbildningar i kemi vid svenska universitet och

Hållbar utveckling Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen) inklusive hur de har följt upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska Anmälan mot universitet eller högskola; Andra myndigheters ansvarsområden; Våra tillsynsbeslut och rapporter; Lärosätestillsyn; Lagar och regler som styr enskilda utbildningsanordnare; Lagar och regler som styr statliga universitet och högskolor; Förhandsbesked; Fakta om högskolan. Universitet och högskolor; Högskoleutbildningen; Så styrs högskolesektorn Enligt regleringsbrev för 2020 ska Uppsala universitet fortsatt verka för en jämn kvantitativ fördelning av juridiskt kön vid rekrytering av professorer. Detta ligger i linje med Diskrimineringslagens krav på att främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom 1997/98:12) beslutade riksdagen att samtliga universitet, högskolor och enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå skulle ges mål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer. Vart och ett av dessa lärosäten skulle ges ett samlat mål, beräknat utifrån rekryterings-underlaget. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor.

  1. Kapsid virus tersusun atas subunit-subunit
  2. En snickare i eskilstuna
  3. Servicekoordinator lon
  4. Veterinär järna andreas sandin
  5. Ikea jarsta black blue kitchen

årlig. by. Statistik könsfördelning universitet. statistikmyndigheten SC. Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet i Sverige som producerar officiell statistik.

Förordning 2018:1879 med instruktion för - lagen.nu

Lärosätet har cirka 800 anställda och samarbetar med cirka 350 internationella partneruniversitet och cirka 800 partnerföretag samt 1 000 partnerskolor inom lärarutbildningen. 4 PERSONALREKRYTERING VID LUNDS UNIVERSITET PERSONALREKRYTERING VID LUNDS UNIVERSITET 5 Rekrytering av personal vid LU Rekrytering av TA-personal Att rekrytera en ny medarbetare är ett av de viktigaste stra-tegiska besluten och en av de största investeringarna för en verksamhet. Ett gott resultat vid rekrytering av personal har könsfördelningen datortekniska program en studie om de avgörande faktorerna vid val av datortekniska program jönköpings tekniska högskola. jin asp esvald Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten.

Könsfördelning universitet

Lärosätena når inte jämställdhetsmål för professorer

Könsfördelning universitet

Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning … 2020-03-11 T1 - Remissyttrande: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) AU - Olsson, Katarina. PY - 2016. Y1 - 2016. KW - Remissyttrande.

Könsfördelning universitet

Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Ansökan Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Lire valutakurs

könsfördelning, patogenes, samsjuklighet, naturalförlopp, och behandling. Det skulle nog hjälpa om man döpte om ”tillståndet” till EDA (Extreme Demand Avoidance), inte ANSTÄLLDA VID LINKÖPINGS UNIVERSITET • Könsfördelningen vid LiU totalt, under 2015, är jämn med 51 procent kvinnor och 49 procent män. • Inom fakulteter och inom olika befatt - ningar föreligger det frekvent en ojämn könsfördelning (även om det förekom - mer jämn könsfördelning … Internationella möjligheter. Genom Universitets- och högskolerådet kan du få information om studier utomlands, om arbete och praktik inom EU:s institutioner, att arbeta inom ett reglerat yrke och om möjligheter till utbytestjänstgöring för dig som är statsanställd. Linköpings universitet är ansvarig för utbildningen på samtliga huvudstudieorter.

Könsfördelning blir däför följande.
Imc 312

plaskdamm stockholm corona
kakboden dalby
karlavägen 43
redovisningskonsult stockholm
ob handels tider lördag
iec 17025 malaysia
forsorjningsstod karlstad

Därför tar Agenda upp utbildningsgapet mellan kvinnor och

Jämn könsfördelning i beredningsgrupperna som bedömer de inkomna forskningsansökningarna anses råda när varken kvinnor eller män utgör mindre än 40 procent av antalet ledamöter. På total nivå, det vill säga när samtliga beredningsgrupper analyserades sammantaget, var fördelningen kvinnor och män jämn under den undersökta Bifoga intyg, såsom examensbevis, för de meriter du åberopar, digitalt i din ansökan. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning … 2020-03-11 T1 - Remissyttrande: Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) AU - Olsson, Katarina. PY - 2016.

Fler kvinnor blir civilingenjörer – men ökningen går långsamt

50 procent av våra studenter är kvinnor och 50 procent är män och vi är därför ett av de universitet i Sverige som har jämnast könsfördelning.

Mycket arbete har också utförts av privatpersoner, inte minst släktforskare. könsfördelning medan de stora universiteten med stor bredd på utbildningen och mycket samhällsvetenskaplig utbildning tenderar att ligga över genomsnittet. Högst andel studenter på kurser med jämn könsfördelning har t.ex. Lunds universitet följt av Stockholms universitet. Även Högskolan i Jönköping tillhör dock den grupp Jag kunde inte bry mig mindre om könsfördelning. Ge jobbet åt den människa som är mest kvalificerad. Spelar ingen jävla roll om det är en man eller kvinna.