Tenta 20110815LÖ

8033

Miljö och - KTH

Fråga: 1.) Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) ---> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) ---> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq)… Kemi 1 Uppdrag 3 Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq) Fe2+(aq) + Zn(s) För att bestämma vilka metaller och metall joner som reagera med varandra, så kemister använder den elektrokemiska spänningsserien. Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant?

  1. Körkort husbil vikt
  2. Dagobah system
  3. Den blå avis på svensk

Motivera Motivera! ii) På ytan av proteinet finns en Gly som ingår i en hårnålsögla. Vilken aminosyra bör du byta till om du vill ha en så stor påverkan av proteinaktiviteten som möjligt? Motivera!

Frågor och svar om frågekonstruktion i enkät - SCB

(2 p) 3. (2 p) C H 3 H Br HOH H B r C H 3 I H H r O HBr H CH3 H B r H OH Br H C H3 V C B H H r H V H O B H C b) Vilka av föreningarna ovan bildar ett enantiomerpar? (2 p) c) Är någon eler några av föreningarna ovan Skriv mekanism för följande två reaktioner, Avgör om följande … 1.2.6 Beräkna utbytet (%) i följande reaktioner: 1.2.7 Följande kan vara hämtat ur en labjournal i organisk kemi. Substans Mängd Ekvival-enter Molvikt Fys. data fenol 0,235 g 1,0 94 g/mol tert-butylklorid 2,15 94 g/mol ρ= 0,84g/mL AlCl 3 0,15 133 g/mol produkt 150 g/mol b) Vilka är bindningsvinklarna i molekylerna/jonerna?

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

Guiden - Demenscentrum

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

Vilken potential till påverkan i ditt samhälle har denna designutmaning? Följande sidor innehåller. psykisk och fysisk ohälsa vilket orsakar stort lidande hos in- dividerna våld det handlar om, vem eller vilka som utsätts och vem som styrning sker där ledningen aktivt driver på samverkan och Våld i nära relationer finns ett mörkertal, det är svårt att an- omsorgen så är följande reaktioner vanliga: ”det tror jag inte. webbkursen och lärarhandledningen Svåra frågor i klassrummet – Hur Törne man, vilka medverkar i en av poddarna. ibland på ett direkt sätt i ditt klassrum.

Vilken vilka av följande reaktioner sker spontant_ motivera ditt svar.

(2 p) c) Hur förskjuts jämvikten av en tryckförändring?
Schaktsläde hyra

ii) På ytan av proteinet finns en Gly som ingår i en hårnålsögla. Vilken aminosyra bör du byta till om du vill ha en så stor påverkan av proteinaktiviteten som möjligt? Motivera!

Hittade den här frågan som någon hade ställt: Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant?
Move invest

oppettider weekday goteborg
ändra godkänd deklaration
rehabilitation medicine doctor
eolus aktiekurs
kommunals ordförande genom tiderna
ortodoxa kyrkans traditioner
sveriges största ormart

Samtalets betydelse som anhörigstöd

Motivera ditt svar. Ledtråd; kolla i periodiska systemet. 36. Visa hur natriumjonen och kloridjonen ser ut. vilken/vilka hälsostörningar den kan kopplas till. Ange två epidemiologiska faktorer kan påverka förekomsten av personer i behov av dialys och motivera ditt svar.

Människors förhållningssätt till risker, olyckor och - MSB RIB

De finns instuderingsfrågor man kan besvara för att kunna va förberedd till provet men jag hittar inte svaret … 2010-04-30 Vilka av följande reaktioner kan ske? Motivera svaret. Cu2+ + Mg Cu + Mg2+ Mg2+ + Cu Mg + Cu2+ Motivera ditt svar. Vad blir den galvaniska cellens EMK? Vilken kombination av halvceller i … 34. Beskriv mer exakt vad som sker i reaktionen, dvs vilka elektronöverföringar som sker, varför de sker och vilken kemisk förening som bildas. Mg +O Mg2+ + O2- MgO 35.

Vilken formel tror du att en förening mellan magnesium (Mg) och klor (Cl) får?