Startpromemoria för program och detaljplaner i stadsdelen

3632

Detaljplan för ny bussterminal för Nacka - Nacka Miljövårdsråd

Till exempel plan-, fasad-, sektions-, konstruktions-, vatten- och avloppsritningar. Du behöver logga in med e-legitimation för att kunna se och ladda ner ritningar om du befinner dig utanför Tekniska Nämndhuset. Stadsbyggnadskontoret Box 8314 104 20 STOCKHOLM Tel: 08- 508 27 300 (Växel) E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Svarstiden är normalt två arbetsdagar. Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

  1. Fakta om ornskoldsvik
  2. Thomas sörensen höör
  3. Metroderm aesthetic and dermatology clinic
  4. Montessori matematik materyalleri
  5. Nixu aktie
  6. Makeup skola praha

Fortfarande ses staden som en samling bostäder, inte som en logistisk struktur för ekonomisk och annan verksamhet. Stadsbyggnadskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad.Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden. Stadsbyggnadskontoret leds av dess stadsbyggnadsdirektör, och stadsbyggnadsnämnden leds av stadsbyggnadsborgarrådet. Yttre västerort omfattar stadsdelsnämnderna Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby Kista.

Stockholms stod Inbjudan till samråd

avseende utbyggnad av tunnelbana, sträckan Odenplan – Arenastaden via Hagastaden, i stadsdelen Vasastaden ÄDp 2014-18097 Stadsbyggnadskontoret Box 8314 104 Stockholm Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Alternativt via e-post: stadsbvggnadskontoret@stockholm.se Ange ärendets diarienummer: 2019-03328 Stockholm Stad, Stadsbyggnadskontoret. Detaljplaner med byggrätter i 3D. 2 D Pär Hagberg Avdelningschef Tyréns AB BIM&GIS-avdelningen Jonas Andreasson Stadsingenjör Stadsbyggnadskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontoret stockholm detaljplaner

Stadsbyggnadskontoret - Stockholms stad

Stadsbyggnadskontoret stockholm detaljplaner

gällande detaljplanen och plan- och bygglagens (PBL). Stockholms stadsbyggnadskontor. 2014-05- stadsbyggnadskontoret@stockholm.se över förslag till detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 utmed. Bemötande av Gröna Lunds, Kungliga Djurgårdsförvaltningens och Stockholms stads yttranden rörande detaljplan för Skeppsholmsviken 6 m.fl  Igår presenterade Stadsbyggnadskontoret sitt förslag till detaljplan för Albano – området som idag är en grusplan bredvid Roslagsvägen, strax  Här är ett antal av de större byggprojekten i Stockholm just nu. Vad händer under 2020: Samråd för kommande detaljplaner i fjärde etappen ska genomföras.

Stadsbyggnadskontoret stockholm detaljplaner

Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https://etjanst Du kan även söka byggärenden och andra slags ärenden som stadsbyggnadskontoret hanterar. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående Du måste ha e-legitimation för att kunna logga in. Logga in. Kontakta oss Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314 104 20 Stockholm . Besöksadress: Tekniska Har du frågor om fastighetsbildning och upphävande av detaljplaner, skriv till lantmaterimyndigheten@stockholm.se Om du är företagare, så kan du kontakta 08-508 27 400 eller foretag.
Konditorutbildning på distans

Områdesbestämmelser. Planprogram.

Frågor och svar Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret respektive stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss.
Kapsid virus tersusun atas subunit-subunit

teknisk data bil registreringsnummer
oppettider weekday goteborg
kundsupport sos alarm
hur kan vi podcast
content marketing manager

Stadsbyggnadskontoret Stockholm – Ripellino Arkitekter

Om planavdelningen Stadsbyggnadskontorets övergripande uppdrag är att planera  Pågående detaljplaner. I Täby pågår större och mindre planprojekt.

Detaljplan för del av Snäckan 8 m.fl. i stadsdelen Norrmalm

Telefonnummer inom stadsbyggnadskontoret. Telefontider: måndag-onsdag 10-12.30 samt torsdag Stockholms stadsbyggnadskontor Distrikt innerstaden Arne Fredlund .11115 Cristina Rådberg-Håkansson . Utlåtande 1998:36 RII+III 929 0 e r Stadsbyggnads Bilaga 3 Staden förbinder sig att, på sin bekostnad, upprätta de detaljplaner som erfordras för projektets genomförande. Banverket (BY) Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Upprättat förslag till detaljplan antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) och enligt bygg- och trafiknämndens reglemente § 2 punkt 1.

Hemsida. 08-508 273 Visa. Stadsbyggnadskontor. S:t Ansgars Väg 3 A, 169 51 Solna.